LOADING
Back to the top

BAUHAUS 100 – Uvodna riječ

BAUHAUS 100 – Uvodna riječ

Bauhaus 100 poseban je program History Film Festivala posvećen 100. godišnjici Bauhausa. Bogat i raznolik program pod nazivom Bauhaus 100 objedinjuje putujuću svjetsku izložbu bauhaus imaginista, filmski program koji nudi nove filmske naslove nastale posebno za 100-tu obljetnicu Bauhausa, kratke eksperimentalne filmove samih velikana Bauhausa iz 1920-ih godina, gostovanja međunarodnih stručnjaka za Bauhaus te okrugli stol koji će povezati školu Bauhausa s međuratnom arhitekturom moderne. Filmovi ”Duh Bauhausa” i ”Ništa ne funkcionira bez boje” te izložba bauhaus imaginista dio su velike međunarodne proslave povodom obilježavanja stogodišnjice nekonvencionalne škole za arhitekturu i primijenjenu umjetnost čiji je utjecaj i danas vidljiv u cijelome svijetu.

Bauhaus je međunarodna škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost koju su pohađali studenti iz raznih dijelova Europe i Azije, a koja je djelovala u Njemačkoj od 1919. do 1933. godine. Studenti su tamo usavršavali vlastitu umjetničku kreativnost kao oblik demokratskog življenja i redovito sudjelovali u administrativnom odlučivanju te nastojali razvrgnuti hijerarhijske odnose između studenata i profesora. Studente se rijetko diskriminiralo na temelju njihova spola, rase, roda ili vjeroispovijesti. Ta je društvena otvorenost bila jedan od razloga zbog koje su nacisti 1933. zatvorili školu, a mnogi njezini članovi su emigrirali u inozemstvo prenoseći ideje i duh Bauhausa diljem svijeta. Činjenica da se Bauhaus usprotivio fašističkoj ideologiji jedan je od razloga zbog kojih je škola postala značajnim primjerom umjetnosti i dizajna u 20. stoljeću. Čak i nakon stotinu godina od njegova utemeljenja, Bauhaus i dalje utječe na suvremeni način života, a njegove društveno-političke ideje odgovaraju izazovima globalizacije.

Program HFF-a pod nazivom Bauhaus 100 ostvaren je uz potporu Goethe-Instituta Kroatien.

Bauhaus 100 is History Film Festival’s special programme dedicated to the 100th anniversary of Bauhaus. Its rich and diverse programme combines a travelling world exhibition titled bauhaus imaginista, film programme including new films made especially for the centenary of Bauhaus, short experimental films made by the Bauhaus artists in 1920’s and 1930’s, international guests with expertise in Bauhaus and a round table which will connect Bauhaus with the interwar modernist architecture. Films such as Bauhaus Spirit and Nothing Works Without Colour as well as the exhibition titled bauhaus imaginista are part of a big international celebration of the 100th anniversary of this unconventional art school whose influence is still noticeable around the world.

Bauhaus was a German international art school with students coming from different parts of Europe and Asia. It was active from 1919 to 1933. Its students perfected their own creativity as a form of democratic lifestyle, took part in administrative decision making and were trying to break the hierarchical relations between students and teachers. Students of Bauhaus were rarely discriminated because of their gender, race and religion. The school’s social openness was one of the reasons why it was closed in 1933 by the Nazi regime, while its students and teachers emigrated and transferred its ideas and the spirit of Bauhaus around the world. The fact that Bauhaus stood up to the fascist ideology made this school an important example of the 20th century art and design. Even a hundred years after it was founded, Bauhaus still influences modern lifestyle while its socio-political ideas respond to the challenges of globalization.

HFF’s programme Bauhaus 100 is supported by Goethe-Institut Kroatien.